EBRD, EIB i Europska komisija podupiru zeleniju energiju u Zagrebu

Krediti vrijedni 130 milijuna eura i jamstvo iz „Junckerovog plana” omogućit će zamjenu turbina na loživo ulje za proizvodnju toplinske i električne energije

Kreditima ukupne vrijednosti 130 milijuna eura financirat će se novi blok kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije u Zagrebu kako bi se zamijenile zastarjele turbine i kotlovi na loživo ulje i plin. EBRD, EIB i Europska komisija udružuju snage radi potpore HEP-u, a Zagrepčani će dobiti suvremen, visokoučinkovit i okolišno prihvatljiv sustav.

Stanovnici Zagreba uživat će u pogodnostima koje će im donijeti veliko ulaganje u modernizaciju opskrbe električnom i toplinskom energijom u okviru zajedničkog projekta EBRD-a, EIB-a i „Junckerovog plana” Europske komisije.

Kreditna sredstva koristit će se za ugradnju dviju plinskih turbina s niskom emisijom NOx, dvaju generatora i niskotlačne parne turbine za proizvodnju toplinske i električne energije u kombi-kogeneracijskoj Elektrani-toplani Zagreb (KKE EL-TO). Kapacitet novog bloka plinskih turbina s kombiniranim ciklusom iznosit će 150 MW električne i 114 MW toplinske energije, a imat će i niže emisije stakleničkih plinova.

Novi blok koristit će niskoemisijski plin, a proizvodit će električnu energiju za potrebe elektroenergetske mreže te toplinsku energiju za potrebe sustava centralnog grijanja u sjeverozapadnom dijelu Zagreba, pri čemu će se zamijeniti zastarjele blokove koji uglavnom proizvode samo toplinsku energiju, a rade na plin i loživo ulje. Riječ je o ključnom dijelu energetske infrastrukture grada Zagreba, a ovim ulaganjem osigurat će se provedba suvremenog i za okoliš neškodljivog projekta koji će ispuniti potrebe grada za toplinskom energijom, uz pridržavanje svih nacionalnih i europskih standarda zaštite okoliša.

U kreditnom financiranju sudjelovat će EBRD s iznosom od 87 milijuna eura i EIB s iznosom od 43 milijuna eura. Projekt će se provoditi na lokaciji Elektrane-toplane Zagreb, postrojenja čiji je stopostotni vlasnik i kojim upravlja HEP-grupa.

Posebnost ovog financiranja u tome je to što će kredit EIB-a imati jamstvo Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), središnjeg stupa Plana ulaganja za Europu (tzv. „Junckerova plana”). Sudjelovanje EFSU-a omogućuje kreditiranje usklađeno s ekonomskim vijekom financirane imovine te se očekuje da će privući i banke iz privatnog sektora.

„Ovaj inovativni projekt koji podupiru EIB, Plan ulaganja za Europu i EBRD unaprijedit će kvalitetu života građana Zagreba jer će smanjiti razinu onečišćenja i osigurati pouzdanu opskrbu gradskog toplinskog sustava. Pripomoći će ostvarivanju ciljeva postavljenih u pogledu učinkovitosti i osigurati dobivanje električne energije iz visokoučinkovitog kogeneracijskog postrojenja.” – izjavio je Dario Scannapieco, potpredsjednik EIB-a.

„Kako EU prelazi na čišće i održivije gospodarstvo, iznimno je važno starije elektrane koje onečišćuju okoliš zamjenjivati postrojenjima neškodljivima za klimu. A upravo to će se ostvariti ovim projektom: omogućit će se održivija proizvodnja električne energije za stanovnike Zagreba. Uz financijsku potporu Europske investicijske banke u okviru Plana ulaganja za Europu, kao i uz potporu EBRD-a i Hrvatske elektroprivrede, riječ je o zajedničkom nastojanju da se u Hrvatskoj modernizira opskrba energijom i pridonese ostvarivanju klimatskih ciljeva EU-a.” – rekao je Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost.

Vedrana Jelušić Kašić, regionalna direktorica EBRD-a za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Slovačku, istaknula je: „Zadovoljstvo nam je udružiti snage s EIB-om i Planom ulaganja za Europu kako bismo ostvarili ovo ulaganje koje je ključno za Zagreb i njegove stanovnike. EBRD je ostvario sjajna postignuća u napredovanju prema zelenoj energiji, a ovo je još jedan važan korak u tom smjeru.”

„Ovaj će projekt u svakom smislu biti vrhunski - okolišno prihvatljiv zahvaljujući najsuvremenijim sustavima i mjerama zaštite okoliša, pouzdan za opskrbu toplinskom energijom potrošača u gradu Zagrebu i kao izvor električne energije za hrvatski elektroenergetski sustav, a iznad svega visokoučinkovit i energetski efikasan, jer će u istodobnoj proizvodnji električne i toplinske energije imati iskoristivost goriva od 90 posto.” – kazao je Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a.

 

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prvi je projekt u Hrvatskoj potpisala još 1994. i od tada je uložila više od 3,67 milijardi eura u 199 projekata. Aktivnosti banke pokrivaju sva područja gospodarstva, a posebno su intenzivne u područjima infrastrukture, poduzetništva, financijskih institucija i energetike.

 

Europska investicijska banka (EIB) je banka Europske unije. Riječ je o instituciji Europske unije osnovanoj sa zadaćom dugoročnog kreditiranja te jedinoj banci koja je u vlasništvu država članica EU-a i koja zastupa njihove interese. EIB omogućuje dugoročno financiranje isplativih ulaganja kako bi pridonio ostvarivanju ciljeva politika EU-a. EIB tijesno surađuje s drugim institucijama EU-a na provedbi politika EU-a. Prema obujmu, EIB je najveći multilateralni zajmoprimac i zajmodavac te kao takav osigurava sredstva i stručnu pomoć za isplative i održive projekte koji pridonose promicanju ciljeva politika EU-a. Više od 90 posto aktivnosti EIB-a okrenuto je Europi, ali u svom radu EIB podupire i vanjske i razvojne politike EU-a. U zadnjih deset godina EIB je odobrio više od 7,5 milijardi eura kredita za financiranje važnih projekata u Hrvatskoj.

 

Plan ulaganja za Europu („Junckerov plan“) jedna je od ključnih inicijativa Europske unije s ciljem promicanja ulaganja u Europi, a samim time i otvaranja radnih mjesta i poticanja rasta. U tom smislu, predviđa se pametnije korištenje novih i postojećih financijskih sredstava. U Planu ulaganja jednu od ključnih uloga igra i EIB. Zahvaljujući jamstvima iz Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), EIB i Europski investicijski fond (EIF) u mogućnosti su preuzeti veći udio projektnog rizika, čime se potiče sudjelovanje privatnih ulagača u projektima. Uz EFSU, tu je i Europski savjetodavni centar za ulaganja (EIAH), koji nositeljima projekata iz javnog i privatnog sektora pomaže u učinkovitijem strukturiranju ulagačkih projekata. Planom ulaganja trebalo bi se stvoriti i ulaganjima sklonije regulatorno okruženje na prostoru EU-a, osobito u digitalnom sektoru, energetici i na tržištima kapitala. U prosincu 2017. Europski parlament i države članice postigli su sporazum o produljenju trajanja EFSU-a i povećanju njegovih financijskih kapaciteta.

 

VEZANE VIJESTI

CopenHill je najčišća spalionica za energiju iz otpada na svijetu

Danska arhitektonska tvrtka BIG (Bjarke Ingels Group) dovršila je izgradnju futurističkog zdanja „najčišće spalionice za energiju iz otpada na svijetu“ na čijem se vrhu nalazi umjetna skijaška staza otvorena tijekom cijele godine.

Maroko u pustinji gradi solarnu farmu veličine Pariza

U suncem okupanom podnožju planinskog masiva Visokog Atlasa u Maroku događa se nevjerojatna preobrazba. Na žutom marokanskom pijesku niknula je solarna farma Noor s tisućama zakrivljenih ogledala, koja će ubrzo promijeniti način proizvodnje električne energije na cijelom afričkom kontinentu.

Izvještaj Pljačka 2.0: skriveni interesi u LNG projektu

Novi izvještaj europske koalicije udruga Counter Balance i udruga Re:Common otkriva pozadinske interese iza krčkog LNG projekta odnosno kako su privatni interesi značajno utjecali na procese donošenja odluka o tom projektu te ukazuje na veze između LNG projekta te šire mreže navodnih korumpiranih odnosa i osoba kojima se trenutno sudi za korupciju u Hrvatskoj.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER