Europski parlament usvojio prošireni popis kaznenih djela protiv okoliša i sankcije

Pored Zakona o obnovi prirode u utorak su odobrena i nova pravila o kaznenim djelima protiv okoliša i sankcijama povezanima s njima

Novi popis kaznenih djela protiv okoliša uključuje nezakonitu trgovinu drvnom sirovinom i iscrpljivanje vodnih resursa. Pojedina kaznena djela kažnjavat će se zatvorskom kaznom do 10 godina, a predviđene su i novčane kazne za poduzeća u iznosu do tri ili pet posto ostvarenog prometa na svjetskoj razini, odnosno 24 ili 40 milijuna eura.

Nova direktiva, o kojoj je postignut dogovor s Vijećem 16. studenoga 2023., usvojena je s 499 glasova za, 100 glasova protiv i 23 suzdržana. Sadrži ažurirani popis kaznenih djela protiv okoliša koji uključuje nezakonitu trgovinu drvnom sirovinom, iscrpljivanje vodnih resursa, ozbiljna kršenja zakonodavstva EU-a o kemikalijama i onečišćenje mora od strane brodova.

 

Zastupnici su osigurali da nova pravila sadrže tzv. kvalificirana kaznena djela poput šumskih požara velikih razmjera ili raširenog onečišćenja zraka, vode i tla, koja mogu dovesti do uništenja ekosustava pa su stoga usporediva s ekocidom.

Među sankcijama novčane i zatvorske kazne

Kaznena djela protiv okoliša koja su počinili pojedinci ili predstavnici poduzeća bila bi kažnjiva zatvorskom kaznom, ovisno o dugotrajnosti, ozbiljnosti ili reverzibilnosti nanesene štete. Za kvalificirana kaznena djela može biti izrečena zatvorska kazna u trajanju od osam godina, za kaznena djela s posljedicom smrti deset godina, a za ostala kaznena djela do pet godina.

Počinitelji tih djela morat će dovesti u prvobitno stanje oštećeni okoliš i nadoknaditi štetu, a mogu biti i novčano kažnjeni. Ovisno o prirodi kaznenog djela, kazne će za poduzeća iznositi do 3 % ili 5 % njihova godišnjeg prometa na svjetskoj razini, odnosno 24 ili 40 milijuna eura. Države članice EU-a moći će odlučiti o progonu kaznenih djela koja nisu počinjena na njihovu području.

Države članice EU-a odgovorne za obuku i prikupljanje podataka

Zastupnici su insistirali da se zviždačima koji prijavljuju kaznena djela protiv okoliša pruži potpora i pomoć u kontekstu kaznenog postupka. Uz to, osigurali su da države članice organiziraju posebne obuke za policiju, suce i javne tužitelje, osmisle nacionalne strategije i pokrenu kampanje informiranja o borbi protiv kaznenih djela protiv okoliša. Nacionalne vlade prikupljat će podatke o tim kaznenim djelima, što bi trebalo pridonijeti boljoj zaštiti te pomoći Komisiji u redovitom ažuriranju njihovog popisa.

„Krajnje je vrijeme za borbu protiv prekograničnog kriminala na europskoj razini s pomoću usklađenih i odvraćajućih sankcija kako bi se spriječila kaznena djela protiv okoliša. Zahvaljujući novim pravilima, onečišćivači će snositi odgovornost. Štoviše, riječ je o važnom koraku u pravom smjeru jer će osobe na vodećem položaju u tvrtki koja uzrokuje onečišćenje morati odgovarati za to, baš kao i samo poduzeće. Uvođenjem dužnosti brižnog postupanja onemogućuje se skrivanje iza dozvola i pronalaženje rupa u zakonu“. – izjavio je nakon glasanja na plenarnoj sjednici, izvjestitelj Europskog parlamenta Antonius Manders (EPP, Nizozemska).

Direktiva će stupiti na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu Europske unije. Države članice EU-a moraju je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo u roku od dvije godine.

Kaznena djela protiv okoliša predstavljaju četvrtu najveću kriminalnu aktivnost na svijetu. Uz trgovinu drogom, oružjem i ljudima, jedan su od glavnih izvora prihoda organiziranog kriminala. Komisija je u prosincu 2021. predstavila prijedlog o jačanju zaštite okoliša u EU-u putem kaznenog prava s ciljem rješavanja rastućeg broja kaznenih djela protiv okoliša.

 

VEZANE VIJESTI

Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

Lički trovatelj osumnjičen za kaznena djela protiv okoliša

Povodom okončanja kriminalističke istrage i podizanja kaznene prijave u slučaju trovanja zaštićenih divljih životinja koji se dogodio ovog siječnja u Lici, Udruga Biom pozdravlja rad i suradnju svih institucija koje su se uključile u progon trovatelja. 52-godišnjeg hrvatskog državljanina sumnjiči se da je u cilju uništavanja divljih životinja, na lešine koje su mu poslužile za mamac, postavio otrov od kojeg su uginule divlje životinje, među kojima i zaštićene vrste.

Nove dopuštene razine onečišćujućih tvari utjecat će na poboljšanje javnog zdravlja i uštedjeti milijarde eura

Revizijom Direktive o industrijskim emisijama i smanjenjem dopuštene razine onečišćujućih tvari na najniže moguće godišnje granične vrijednosti ne samo da će se unaprijediti zaštita okoliša, već će se također spasiti 37 000 života i uštedjeti 103 milijarde eura godišnje, pokazuje nova analiza „Upgrading Europe's Air“ neovisnog Centra za istraživanje energije i čistoću zraka (CREA).

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER