Na otvorenom moru kod Viškog kanala postavljena prva meteorološko-oceanografska plutača

U sklopu projekta METMONIC predviđeno je i sidrenje plutača na lokacijama Palagruža, Molunat-Dubrovnik, Kvarner-Unije te Blitvenica-Žirje

Početkom lipnja dovršeno je sidrenje i počelo testiranje prve meteorološko-oceanografske plutače na otvorenom moru na lokaciji kod Viškog kanala, na dubini sidrenja 105 metara. Riječ je o prvoj od pet plutača koje Državni hidrometeorološki zavod postavlja na otvorenom moru u teritorijalnim vodama Republike Hrvatske kroz strukturni projekt METMONIC.

Plutače se sidre na morsko dno sustavom s dvije sidrene linije maksimalne udaljenosti od 200 metara, a nakon prve meteorološko-oceanografske plutače na otvorenom moru na lokaciji kod Viškog kanala planira se sidrenje preostalih četiri na lokacijama Palagruža, Molunat-Dubrovnik, Kvarner-Unije, Blitvenica-Žirje. Sidrenje će se obaviti tijekom sljedećih tjedana, ovisno o meteorološkim uvjetima i stanju mora, i to na dubinama od 47 do 211 m duž otvorenog mora.

Meteorološko-oceanografske plutače su samostalni objekti na moru koji na sebi nose sustave za mjerenja meteoroloških parametra, površinskih i dubinskih oceanografskih parametara te pomorsku navigaciju, električno napajanje i telekomunikacije. Na plutačama su instalirani dualni meteorološki senzori, valomjeri površinskih valova mora te strujomjeri koji sondiraju morske struje do dubina 150 m. Mreža mjerenja mora DHMZ-a trenutno je najmoderniji sustav mjerenja meteorološko-oceanografskih prilika na cijelom Jadranu.

Podacima s plutača omogućit će se monitoring Jadrana u realnom vremenu te će se značajno poboljšati usluge DHMZ-a u zadacima pomorske meteorološke službe.

  • Projektom METMONIC predviđeno je sidrenje još četiri plutače na lokacijama kod Palagruže, Molunat-Dubrovnik, Kvarner-Unije te Blitvenica-Žirje. / DHMZ

Plutače su po Pomorskom zakoniku RH – objekti sigurnosti pomorske plovidbe i emitiraju mjerene parametre putem radio, GSM i satelitskih telekomunikacija. Podatke mjerenja odašiljat će u realnom vremenu svim brodovima s AIS radio sustavima u određenom radijusu. Svjetlosna signalizacija i pasivni radarski reflektor na plutačama ujedno će značajno pridonijeti sigurnosti na moru.

Svrha Projekta modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH - METMONIC je uspostavljanje suvremenog i kvalitetnog sustava automatskih prizemnih meteoroloških postaja, oceanografskih plutača i daljinskih sustava mjerenja atmosfere na ukupno 450 postaja za 100 % pokrivenost teritorija Republike Hrvatske meteorološkim mjerenjima.

Projekt METMONIC se provodi uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva regionalnog razvoja i projekata Europske unije te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC iznosi 343.914.506,50 kuna, od čega 85 % financira Europska unija sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 % Republika Hrvatska kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

 

VEZANE VIJESTI

DHMZ počeo s instalacijom prvog od tri planirana meteorološka radara na Jadranu

U ponedjeljak je u Debeljaku u Općini Sukošan kod Zadra počela instalacija prvog od tri suvremena C-band Doppler meteorološka radara kojima će po prvi puta u povijesti hrvatski dio Jadranske obale biti pokriven radarskim mjerenjima čime će se povećati sigurnost ljudi i dobara na moru i uz more, izvijestili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

DHMZ: Najsuvremeniji meteorološki radar instaliran i u Istri

Nakon Debeljaka kod Zadra i u Istru je stigao najsuvremeniji meteorološki radar zahvaljujući strukturnom projektu METMONIC kojeg provodi Državni hidrometeorološki zavod. Meteorološkim radarom dodatno će se povećati kvaliteta praćenja opasnih meteoroloških pojava na sjevernom Jadranu, izvijestili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER