Porast potražnje za strojevima za sortiranje građevnog otpada i otpada od rušenja

Građevinska industrija stvara ogromne količine otpada

Unatoč velikim količinama proizvedenog građevnog otpada i otpada od rušenja, njegove stope recikliranja uvelike variraju u različitim zemljama diljem svijeta. Učinkovito upravljanje ovom vrstom otpada postaje sve važnije i predstavlja velik potencijal za industriju recikliranja.

Stope recikliranja građevnog otpada i otpada od rušenja razlikuju se diljem svijeta, no u svim regijama većina prikupljenog materijala reciklira se u materijale niske kvalitete ili odlaže na odlagališta otpada. Kako potražnja za sirovinama raste istovremeno uz sve manje dostupne prirodne resurse, suvremena tehnologija za oporabu otpada i postrojenja za reciklažu imaju sve veću važnost.

Stadler, vodeći svjetski proizvođač automatiziranih sustava za sortiranje i strojeva za industriju recikliranja, bilježi porast potražnje za sortirnicama otpada koje mogu proizvesti visokokvalitetne materijale kojima se prirodni resursi djelomično zamjenjuju u ciklusu proizvodnje građevnog materijala.

Procesi sortiranja građevnog otpada i otpada od rušenja moraju biti fleksibilni i robusni, Stadlerovi strojevi savršeno odgovaraju zahtjevima tržišta. Prilagođeni su za obradu velikih količina mješavina različitih materijala u vrlo zahtjevnim uvjetima, kao što su prisutnost sitnih čestica i vlage, kao i teških i glomaznih predmeta.

Stadler je svoja znanja o razvrstavanju otpada uspješno primijenio u sklopu brojnih projekata za sortiranje građevnog otpada i otpada od rušenja, a među najnovijim se ističu rješenja za postrojenja Sogetri u Švicarskoj i Remeo Oy u Finskoj. Stadlerove sortirnice omogućuju odvajanje građevnog otpada i otpada od rušenja u različite frakcije, koje mogu imati široku primjenu te zamijeniti prirodne resurse kao što su pijesak, šljunak, metal, drvo i dr.

S.F. / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Građevni otpad i otpad od rušenja vodeći je po količini industrijskog otpada u Hrvatskoj

U diskusiji s predstavnicima državne i lokalne uprave, tvrtki za gospodarenje otpadom, poslovnog sektora, akademske zajednice i nevladinih organizacija razgovaralo se o unaprjeđenju stanja i rješenjima koja bi stimulirala smanjenje otpada, ponovno korištenje, reciklažu i daljnju obradu građevnog otpada te sprječavanje nezakonitog odlaganja ovog otpada u prirodu.

Berlin bilježi porast stope recikliranja otpada

Početkom kolovoza u Zastupničkom domu Berlina predstavljena je bilanca otpada za 2020. godinu kojom se prikazuju vrste, količine i tokovi pojedinih vrsta otpada, kao i provedba mjera sadržanih u planu gospodarenja otpadom za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER