Završeni radovi na energetskoj obnovi zgrade Područnog ureda Peščenica

Godišnje potrebe za toplinskom energijom za grijanje smanjene su za preko 64 %, odnosno 221 MWh godišnje

U četvrtak je održana završna konferencija povodom završetka projekta energetske obnove zgrade Područnog ureda Peščenica o kojem su govorile pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Melita Borić te voditeljica projekta Nataša Kelava.

Projekt energetske obnove zgrade PU Peščenica proveden je prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se sufinancira i provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

„U program energetske obnove zgrada javne namjene Grada Zagreba uključene su 134 zgrade ukupne grijane površine od 463.000 m2 kod kojih je prethodnom analizom utvrđeno da im je potrebna energetska obnova. To su zgrade obrazovnih i zdravstvenih ustanova, javne uprave, domovi za starije osobe kao i sportske i kulturne ustanove. Za energetsku obnovu tih zgrada planirana je investicija od 805 milijuna kuna, a sredstva se povlače iz više izvora financiranja kao što su  EU fondovi i povoljna kreditna sredstva“, rekla je pomoćnica pročelnice Melita Borić. „Do sada je završena obnova na 75 zgrada čime je smanjena potrošnja toplinske energije za više od 18.000 MWh/godišnje, kao i emisije CO2 za 5.700 t/godišnje što je vrlo značajno s ekološkog i ekonomskog aspekta“, naglasila je Borić.

Projekt energetske obnove zgrade PU Peščenica provodio se od travnja 2019, a radovi na energetskoj obnovi počeli su u travnju 2020. te završeni u ožujku 2022. Vrijednost projekta je 18.847.861,00 kuna, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od  8.677.301,00 kuna.

  • Voditeljica projekta Nataša Kelava i pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Melita Borić.

Područni ured Peščenica je administrativni ured za područje gradske četvrti Peščenica – Žitnjak za opću upravu, obrazovanje, prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te mjesnu samoupravu.

„Zgrada PU Peščenica izgrađena je početkom 1980-ih godina i ima multifunkcionalnu namjenu. U okviru građevinsko-obrtničkih radova izvedene su toplinske izolacije zidova i krova te je zamijenjena postojeća drvena stolarija s energetski učinkovitom novom aluminijskom ili PVC stolarijom s dvostrukim ili trostrukim IZO staklom. U strojarskom djelu radova, zamijenjena je postojeća kotlovnica novom te je instalirana dizalica topline. Osim toga, postavljena je ventilacija s rekuperatorima. Postojeća rasvjetna tijela zamijenjena su energetski učinkovitom LED rasvjetom te su izvedeni radovi na postavljanju elektroinstalacija za nova strojarska postrojenja“, kazala je Nataša Kelava.

Provedba energetske obnove zgrade dovela je do smanjenja godišnjih potreba za toplinskom energijom za grijanje za preko 64 %, odnosno 221 MWh godišnje te smanjenja ukupne emisije CO2 za 108 t/godišnje (82,90 %).

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

ŠSD Peščenica će energetskom obnovom dobiti dizalice topline voda-voda

U petak je predstavljen projekt energetske obnove zgrade Školske sportske dvorane Peščenica o kojem su govorili Goranka Padavić, predstavnica ustanove Upravljanje sportskim objektima, Mislav Papec iz Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju te pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Melita Borić i voditeljica projekta Đurđica Veselin.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER