Akcijski plan EU-a „Prema nultoj stopi onečišćenja zraka, vode i tla“

Javno savjetovanje otvoreno je do 10. veljače 2021.

Europa poduzima mjere u cilju smanjenja onečišćenja, a u okviru Europskog zelenog plana Europska komisija postavila je cilj nulte stope onečišćenja za Europu

Početkom listopada 2020. Europska komisija je pokrenula plan djelovanja za akcijski plan EU-a „Prema nultoj stopi onečišćenja zraka, vode i tla – izgradnja zdravijeg planeta za zdravije ljude”. U planu djelovanja se iznosi se plan EU-a za postizanje nulte stope onečišćenja boljim preveniranjem, uklanjanjem i praćenjem onečišćenja te izvješćivanjem o njemu.

Izvješće Europske agencije za okoliš (European Environment Agency - EEA)EEA Signals 2020 – Towards zero pollution in Europe (EEA Signali 2020 – Prema nultoj stopi onečišćenja u Europi) sadrži pregled tema onečišćenja zraka, vode i tla, kao i razmatranja iz drugih perspektiva utemeljenih na prethodno objavljenim informacijama i podacima EEA. U izvješću se razmatraju različiti oblici onečišćenja i njihovi izvori te predstavljaju mjere za poboljšanje kvalitete zraka radi unapređenja zdravlja ljudi i glavni pritisci na slatkovodna tijela i mora, a navodi se se i kako je onečišćenje tla i dalje raširen i rastući problem.

Europska komisija poziva sve građan(k)e EU-a i sve zainteresirane strane, konkretno one pogođene onečišćenjem i one na koje se odnose pravila o ograničavanju onečišćenja, da tijekom javnog savjetovanja iznesu svoja stajališta i to do 10. veljače 2021. godine.

Svrha ovog javnog savjetovanja je prikupljanje stajališta građana i dionika o akcijskom planu EU-a „Prema nultoj stopi onečišćenja zraka, vode i tla”. Naime, u Europskom zelenom planu najavljeno je da EU, s ciljem zaštite svojih građana i ekosustava, mora nastojati postići nultu stopu onečišćenja te bolje sprječavati i sanirati onečišćenje zraka, vode, tla i potrošačkih proizvoda.

Kako bi se svladali ti međusobno povezani izazovi, Europska komisija će 2021. donijeti Akcijski plan za nultu stopu onečišćenja. Unatoč znatnim poboljšanjima tijekom posljednjih desetljeća, onečišćenje i dalje šteti građanima i ekosustavima. Opće je poznato kako onečišćenje uzrokuje više tjelesnih i mentalnih bolesti te je jedan od pet glavnih uzroka gubitka bioraznolikosti. Društvo i ekosustavi plaćaju visoku cijenu za onečišćenje, uključujući troškove povezane sa zdravljem (zdravstvena skrb, gubitak radnih dana, gubitak produktivnosti), smanjenje prinosa (npr. u poljoprivredi, ribarstvu i turizmu), troškove sanacije (npr. pročišćavanje vode, dekontaminacija tla, uklanjanje onečišćenja iz mora) i gubitak usluga ekosustava (npr. oprašivanje).

Ispunjavanjem internetskog upitnika stoga možete pridonijeti ovom javnom savjetovanju, a svi oni koji nisu u mogućnosti služiti se internetskim upitnikom, za kontakt se mogu obratiti putem sljedeće adrese e-pošte: ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu.

Upitnici su dostupni na nekim ili svim službenim jezicima EU-a, a svoje odgovore možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a. Radi transparentnosti, organizacije i poduzeća koji sudjeluju u javnom savjetovanju pozivaju se na registriranje u EU-ov Registar transparentnosti.

Europska komisija / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

2021.: Europska godina željeznice

2021. je Europska godina željeznice, ali što to znači? Za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. EU mora drastično smanjiti emisije CO2 iz prometa. Ulaganje u željeznice i promicanje vlakova kao održive, sigurne i moderne vrste prijevoza jedan je od ciljeva za ovu godinu.

Europska komisija predstavila Europski zeleni plan

Europski zeleni plan opisuje kako će do 2050. Europa postati prvi klimatski neutralan kontinent te kako potaknuti gospodarstvo, poboljšati zdravlje i kvalitetu života, zaštititi prirodu i pritom nikoga ne zapostaviti.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER