e-Savjetovanje: Nacrt prijedloga Zakona o gospodarenju otpadom

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 13. prosinca 2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH je u proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću uputilo Nacrt prijedloga Zakona o gospodarenju otpadom.

Kako se navodi u tekstu Nacrta prijedloga, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 194/13, 73/17, 14/19 i 98/19) uređuju se mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada, sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Podsjetimo, važeći Zakon o gospodarenju otpadom je s pripadajućim podzakonskim aktima usklađen s direktivama EU-a, koje su odredile ciljeve za odvajanje, recikliranje i odlaganje otpada do 2020. godine. 2018. godine donijete su izmjene i dopune direktiva iz područja gospodarenja otpadom kojima su utvrđeni novi viši ciljevi za odvajanje i recikliranje otpada i smanjenje odlaganja otpada do 2035. godine, a prošle je godine u lipnju donijeta Direktiva (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš s mjerama za jednokratne plastične proizvode koje uključuju zabranu stavljanja na tržište, označavanje proizvoda, proširenu odgovornost proizvođača, informiranje javnosti i dr. Nacionalno je zakonodavstvo stoga potrebno uskladiti s EU direktivama.

Što se sve mijenja i uređuje Prijedlogom zakona pročitajte na sljedećoj poveznici, putem koje se možete uključiti u e-Savjetovanje te svojim prijedlozima i sugestijama dati svoj doprinos izradi novog Zakona o gospodarenju otpadom.

Prijedlog zakona stupit će na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, osim članka 16. stavaka 1. i 3. Zakona kojima se propisuje zabrana stavljanja na tržište plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i laganih plastičnih vrećica i koji stupaju na snagu 1. srpnja 2021. godine.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

„Croatia: Full Of Plastic!“

U Hrvatskoj ćemo još pričekati na zabranu plastičnih vrećica i ostalih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu te se nećemo svrstati uz bok država članica EU-a i ostatka svijeta koje su uvođenjem zabrane odlučile utjecati na rješavanje plastične krize.

Zelena akcija: Nastavimo pritisak za temeljite promjene kompletnog sustava!

Sudska odgoda poskupljenja usluge zbrinjavanja otpada je pohvalna, ali presude još nema i Bandićev kaos sa smećem se nastavlja! Stoga se Zagrepčanke i Zagrepčani pozivaju na prosvjed koji se održava u subotu 1. veljače u 16:00 sati na Trgu bana Jelačića, a organiziraju ga udruga Siget te Zelena akcija i Pravo na grad.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER