Županijska skupština PGŽ-a jednoglasno zaključila: Projekt LNG terminala u Omišlju nije prihvatljiv

Složni protiv plutajućeg LNG terminala

Županijska skupština Primorsko-goranske županije u četvrtak je jednoglasno zaključila da zahvat plutajućeg LNG terminala u Omišlju na otoku Krku, nije prihvatljiv te da Županija podupire nastavak projekta kopnenog LNG terminala za koje je doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i izdana lokacijska dozvola.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije u četvrtak je jednoglasno zaključila da zahvat plutajućeg LNG terminala u Omišlju na otoku Krku, kako je prikazan u Studiji o utjecaju na okoliš, nije prihvatljiv te da Županija podupire nastavak projekta kopnenog LNG terminala za koje je doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i izdana lokacijska dozvola, javlja Novi list.

Prema usvojenim zaključcima, projekt koji je prikazan u „Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina“ nije prihvatljiv za županiju, jer ima negativne utjecaje na krajobraz, more i korištenje prostora te ne donosi koristi lokalnoj i regionalnoj zajednici.

Ovaj stav podržali su i oporbeni vijećnici HDZ-a, Mosta i ostalih, i na temelju tog stava predstavnici Županije dalje će istupati prema državi i investitoru.

Novi list / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Omišljani su protiv plutajućeg LNG terminala

Eko udruge tvrde kako ovaj projekt nema ekološku, ekonomsku, ni sigurnosnu dimenziju, a posebno im smeta upotreba klora, što prema riječima Marijane Cvijetić Piršić iz udruge Eko Kvarner studijom nije posebno obrađeno. Dodatan problem predstavlja i korištenje mora za uplinjavanje LNG-ja, čime će se ono hladiti za 5-7 stupnjeva.

Eko Kvarner traži duži rok za javnu raspravu o LNG-u

Vraćena je tehnologija grijanja morem, iako smo svojedobno šest godina proveli uvjeravajući Vladu o štetnosti hlađenja mora i tretiranja spojevima koji se u maloprodaji nazivaju varikina. Nekadašnja ministrica zaštite okoliša Mirela Holy odbacila je tu tehnologiju i bilo je predviđeno korištenje plina da bi sada opet bili na putu u ekološku katastrofu zbog čega možemo očekivati velike gubitke u ribarstvu i turizmu, smatra Piršić.

U Omišlju počela javna rasprava o utjecaju LNG-a na okoliš

Počela je javna rasprava o novoj studiji o utjecaju na okoliš za plutajući LNG terminal na otoku Krku koja je već podigla prašinu. Javnost studiju može vidjeti u Omišlju i Rijeci, a tvrtka LNG Hrvatska će je plasirati i putem interneta.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER