Uspješno završen višegodišnji strateški međunarodni projekt FRISCO1

Poseban naglasak stavljen je na primjenu mjera zelene infrastrukture koja čuva vrijednosti ekosustava i njihovih funkcija

Danas su u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda predstavljeni rezultati i preporuke uspješno završenog projekta FRISCO1, Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava – negrađevinske mjere.

Projekt FRISCO1 (Flood Risk Slovenia-Croatia Operations 1) provodio se u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. s ciljem smanjenja rizika od poplava na slivovima rijeka Kupe, Sutle, Mure, Drave, Dragonje i Bregane. U sklopu projekta su, kroz hrvatsko-slovensku suradnju, za slivove navedenih rijeka analizirane mjere i razmatrana optimalna rješenja za primjenu pojedinačnih ili kombiniranih mjera smanjenja rizika od poplava.

Projekt je vrijedan 3.782.355 eura, odnosno 27.968.855 kuna i provodio se 40 mjeseci, točnije od 11. travnja 2016. godine. 85 % iznosa projekta sufinancirano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a preostalih 15 % sufinancirano je iz nacionalnih sredstava. Projekt FRISCO1 provodilo je osam projektnih partnera od kojih su tri iz Hrvatske (Hrvatske vode kao vodeći partner, Državni hidrometeorološki zavod te Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite) i pet iz Slovenije (Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  i Inštitut za hidravlične raziskave).

„Svrha prekogranične suradnje je rješavanje obostrano prepoznatih zajedničkih izazova na pograničnom području, uz korištenje raspoloživih sredstava iz Europske unije i resursa iz obje države te mogućnost razvoja, rasta i jačanje međusobne suradnje za skladan razvoj Europske unije. Potrebno je i dalje ulagati u projekte kao što je FRISCO1 kako bismo usklađeno djelovali vezano uz zaštitu, poboljšanje i održivo korištenje voda na prekograničnim područjima“, izjavio je tijekom svečanosti Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

Uz tehničke i stručne negrađevinske mjere, u sklopu projekta izrađene su i brojne preporuke za učinkovito upravljanje rizicima od poplava. Projektne aktivnosti uključivale su i informiranje i edukaciju građanstva, učenika osnovnih škola i ostale zainteresirane javnosti, gdje je kroz 24 radionice lokalna zajednica na šest prekograničnih slivova informirana o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta te postupanju u slučaju rizika od poplava (prije, tijekom i nakon poplava). Edukaciju su prošli i javni službenici te djelatnici nadležnih institucija iz obje države, a provedene su i aktivnosti kojima su utvrđene mjere za poboljšanje sustava ranog upozoravanja i uzbunjivanja u sklopu kojih je postavljeno 26 novih sirena.

Projekt FRISCO1 ostvario je zadane ciljeve, što uključuje i poboljšane baze podataka, hidrauličke i prognostičke modele slivova rijeka, karte opasnosti i rizika od poplava, radi djelotvornijeg upravljanja rizicima od poplava, izrađene studije izvodljivosti, podloge i tehnička dokumentacija za provedbu građevinskih mjera (koje se provode kroz projekt FRISCO2), te podizanje svijesti javnosti o rizicima od poplava.

Pri analizi optimalnih rješenja i dugoročnih mjera upravljanja rizicima od poplava, poseban naglasak stavljen je na primjenu mjera zelene infrastrukture koja čuva vrijednosti ekosustava i njihovih funkcija te pruža dodatne koristi društvu, a ujedno ima i značajnu ulogu u ublažavanju učinaka vremenskih i klimatskih promjena povezanih s prirodnim nepogodama.

Više informacija o projektu dostupno je na internetskim stranicama projekta.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Hrvatska može i mora bez štetne jednokratne plastike!

Potrebni su hitni i konkretni koraci od strane Vlade RH i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kako bi Hrvatska ispunila zadane ciljeve smanjenja proizvodnje i potrošnje jednokratne plastike te riješila nagomilane probleme zagađenja plastikom.

Slobodan tok ima svega 37 % najdužih svjetskih rijeka

Prema istraživanju koje je predvodio Svjetski fond za zaštitu prirode (WWF), tek malo više od jedne trećine 246 najdužih svjetskih rijeka ima slobodan tok, što znatno umanjuje različite koristi koje zdrave rijeke pružaju ljudima i prirodi.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER