Program EU za zapošljavanje i socijalne inovacije

Programi EU

Program zapošljavanja i socijalne inovacije (Easi) je instrument financiranja EU-a namijenjen promicanju visoke razine kvalitete i održivosti zapošljavanja, koji će jamčiti odgovarajuću i pristojnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšati uvjete rada.

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK
 

Opća uprava za zapošljavanje (DG EMPL)
Contact Form

Nacionalna kontakt točka

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Za više informacija (korisne poveznice)

Službena stranica DG EMPL namijenjena programu EaSI http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
Stranica Ministarstva socijalne politike i mladih link

 
Program zapošljavanja i socijalne inovacije (Easi) je instrument financiranja EU-a namijenjen promicanju visoke razine kvalitete i održivosti zapošljavanja, koji će jamčiti odgovarajuću i pristojnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšati uvjete rada.


Kroz program će se podržati inovativne socijalne politike, promicati mobilnost radne snage, kao i olakšati pristup mikrokreditiranju i poticati socijalno poduzetništvo.

 

 

Svrha i glavni ciljevi 


Cilj programa je podržati napore država članica u osmišljavanju i provedbi zapošljavanja i socijalnih reformi na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kroz koordinaciju politike, identifikaciju, analizu i razmjenu dobrih praksi.


Osim toga promicati će i sljedeće aktivnosti:

 

 • Jednakosti između žena i muškaraca,
 • Visoki stupanj kvalitetnog i održivog zapošljavanja,
 • Borba protiv siromaštva i socijalne isključivosti,
 • Osobita pažnja posvetiti će se najranjivijim članovima društva, osobito mladima i sl.

 
Aktivnosti 

EURES:  

 

 • glavne aktivnosti EURES-a na prekograničnoj razini financirat će se putem ovog programa, dok  će se nacionalne aktivnosti EURES  moći financirati putem ESF kako bi pružile podršku mobilnosti radnika i pomogle tvrtkama u  zapošljavanju u inozemstvu 
 • modernizirani EURES Portal na razini EU služit će  kao samoposlužni alat za one koji traže  posao kao i za poslodavce.  EURES će pomoći u stvaranju i razvoju novih ciljanih programa mobilnosti, ponajprije omogućiti razvoj Your First EURES Job scheme.

 
Instrument Mikrofinanciranja i društveno poduzetništvo:

 

 • proširiti potporu pružateljima mikrokredita pod aktualnim European Progress Microfinance Facility (lansiran 2010)
 • osigurati sredstva za izgradnju kapaciteta institucija za mikrofinanciranje
 • podrška razvoju tržištu socijalnih ulaganja i olakšati pristup financijskim sredstvima za društvena poduzeća.

 
Program Progress:


Za razdoblje 2014-2020, komponenta Progress  nastaviti će svoje dosadašnje aktivnosti (analize, uzajamno učenje i potpore) te će imati određeni proračun za socijalne inovacije i eksperimentiranja u socijalnim politikama. Od ukupno osiguranih sredstava u okviru objedinjenog programa EaSI, oko 550 mil. EUR (61% od ukupnog proračuna), poduprijet će aktivnosti s naglaskom na europsku dimenziju, kao što su usporedive analize, uzajamno učenje i razmjena primjera dobre prakse u području zapošljavanja i socijalne politike. Program PROGRESS pomaže državama članicama u pripremi i provedbi politika reformi koje su potrebne za postizanje ciljeva strategije Europa 2020. Program također pomaže državama članicama u provedbi zakonodavstva EU u području zapošljavanja, socijalne politike i uvjeta rada. U provedbu će se uključivati nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, kao i socijalni partneri i organizacije civilnog društva.


Poseban dio proračuna od oko 100 milijuna € bit će osiguran za provjeru novih rješenja u području zapošljavanja i socijalne politike u ključnim područjima kao što su zapošljavanje ili uključivanje mladih. Najuspješnija rješenja moći će se provoditi uz potporu Europskog socijalnog fonda (ESF).

 
Struktura Programa


Program objedinjuje tri programa EU kojima se u razdoblju 2007 i 2013 upravljalo odvojeno: Progress, EURES i mikrofinanciranje.


3 osi programa EaSI podržavaju:

 

 1. modernizaciju politika zapošljavanja i socijalnih politika u skladu s ciljevima Progressa (61% od ukupnog proračuna);
 2. mobilnost zapošljavanja u skladu s ciljevima EURES (18% od ukupnog proračuna);
 3. pristup mikro-financiranju i socijalnom poduzetništvu u skladu s ciljevima Mikrofinanciranja i socijalnog poduzetništva (21% od ukupnog proračuna).

 
Glavni korisnici 


I ) Progress:

 • Nacionalne, regionalne i lokalne vlasti;
 • zavodi za zapošljavanje;
 • Specijalistička tijela predviđena zakonima EU;
 • Socijalni partneri;
 • Nevladine organizacije;
 • Visokoškolske ustanova i istraživački instituti;
 • Stručnjaci za evaluaciju i za procjenu utjecaja;
 • Nacionalni statistički uredi;
 • Mediji.

 
II ) EURES:

 

 • Nacionalne, regionalne i lokalne institucije;
 • zavodi za zapošljavanje;
 • Organizacije socijalnih partnera i drugih zainteresiranih strana.

 
III ) MF / SE:

 

 • Javne i privatne institucije osnovane na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, koje pružaju mikrofinanciranje za osobe i
 • mikropoduzeća i / ili financiraju društvena poduzeća

VEZANE VIJESTI

E.ON diljem Europe do 2020. postavlja deset tisuća punionica električnih vozila

Njemački energetski div E.ON je pokrenuo promotivnu kampanju “Freedom is Electric” kojom prati svoju poslovnu odluku o postavljanju deset tisuća ultra brzih punionica električnih vozila (150 – 350 kW) u Europi, kojima će se vlasnicima električnih vozila omogućiti domet od najmanje 400 prijeđenih km uz baterijsko punjenje kraće od pola sata.

Programi Europske unije

Programi Europske unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

HERCULE III

Opći cilj ovog programa jest zaštita financijskih interesa Unije, čime se poboljšava konkurentnost europskog gospodarstva i osigurava zaštita novca poreznih obveznika. Posebni cilj programa jest sprečavanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije te borba protiv njih.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER