Erasmus+

Programi EU

Erasmus+ program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020.​

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK

Aktivnosti u okviru Erasmus + programa podijeljene su na  decentralizirane i centralizirane aktivnosti.
Centraliziranim aktivnostima na razini EU  upravlja  Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)) u Bruxellesu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts
 
Obzirom na vrste (de)centraliziranih aktivnosti, moguće je stupiti u kontakt s jednim od slijedećih institucija:

Nacionalne agencije – za daljnje informacije o decentraliziranim aktivnostima;

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) – za centralizirane aktivnosti;

State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) – za projekte u suradnji s Švicarskom Konfederacijom;

CH Foundation (švicarska nacionalna agencija).

Nacionalna kontakt točka

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Za provedbu decentraliziranih aktivnosti programa nadležna je Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Za više informacija (korisne poveznice)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
EACEA http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
AMPEU http://www.mobilnost.hr/index.php?id=784
MZOS http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3524

 

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.


Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

 


Erasmus+ zamijenjuje 7 postojećih programa: 

 

 1. Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig),
 2. Mladi na djelu
 3. 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.
   


Svrha i glavni ciljevi 


Program je usmjeren na dodanu EU vrijednost i sustavni utjecaj kroz podršku za tri vrste aktivnosti:

 1. mogućnosti učenja za pojedince unutar Europske unije i izvan nje;
 2. institucionalna suradnja obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga; te podrška reformama u zemljama članicama s ciljem modernizacije sustava obrazovanja i osposobljavanja te
 3. promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.

Dvije trećine sredstava utrošit će se na potporu mobilnosti s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina.
 

Objedinjena struktura novog programa, uz značajno povećanje sredstava, omogućit će EU da učenicima, studentima, praktikantima, mladima, nastavnicima i profesorima, osobama uključenima u rad s mladima i ostalima, otvori više mogućnosti za razvoj vještina, ostvarivanje osobnog razvoja i povećanje mogućnosti zapošljavanja.


Erasmus+ također će promicati istraživanje i podučavanje u području europskih integracija te pružati podršku rekreativnom sportu.

 


Aktivnosti:

 

 1. Predškolski i opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi
 2. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 3. Visoko obrazovanje
 4. Opće obrazovanje odraslih
 5. Mladi
 6. Sport

 
Struktura Programa


Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na svoje programske prethodnike. Najvažnije među njima su:

 

 • jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni
 • financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost.

 

Objedinjavanje aktivnosti koje pripadaju istim područjima kao i  veća strateška usmjerenost na ciljeve javnih politika odražavaju se i u strukturi novog programa.


 
Glavni korisnici 


Bilo koje javne ili privatne ustanove, organizacije i tijela aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u 34 zemlje članice programa Erasmus+.


Dodatno, skupine mladih aktivne u području mladih, a koje ne djeluju u okviru pojedine organizacije mladih, također se mogu prijaviti za mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

 
Partneri 
 

Tri su glavna cilja programa Erasmus+:


Dvije trećine proračunskih sredstava dodjeljuju se pojedincima za mogućnosti učenja u inozemstvu, unutar ili izvan EU-a; ostatak sredstava namijenjen je za potporu partnerstvima među obrazovnim institucijama, organizacijama mladih, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama te za reforme u svrhu moderniziranja obrazovanja i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.

VEZANE VIJESTI

E.ON diljem Europe do 2020. postavlja deset tisuća punionica električnih vozila

Njemački energetski div E.ON je pokrenuo promotivnu kampanju “Freedom is Electric” kojom prati svoju poslovnu odluku o postavljanju deset tisuća ultra brzih punionica električnih vozila (150 – 350 kW) u Europi, kojima će se vlasnicima električnih vozila omogućiti domet od najmanje 400 prijeđenih km uz baterijsko punjenje kraće od pola sata.

Programi Europske unije

Programi Europske unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

HERCULE III

Opći cilj ovog programa jest zaštita financijskih interesa Unije, čime se poboljšava konkurentnost europskog gospodarstva i osigurava zaštita novca poreznih obveznika. Posebni cilj programa jest sprečavanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije te borba protiv njih.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER