Inovacijama i tehnološkim promjenama do bržeg prelaska na niskougljično gospodarstvo

Europski strateški plan razvoja energetskih tehnologija / Strategic Energy Technology Plan

U borbi protiv klimatskih promjena prelazak na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika jedna je od najvećih prilika našeg doba. Kao povjereniku za klimatsku politiku i energetiku cilj mi je ubrzavanje prelaska na čistu energiju uvođenjem odgovarajućeg pravnog, političkog i financijskog okvira, koji uključuje suradnju u području tehnologija za čistu energiju putem inovativnog plana za strateške energetske tehnologije (SET).

Plan SET: ostvarivanje rezultata u području istraživanja i inovacija za čistu energiju

Miguel Arias Cañete, povjerenik Europske komisije za klimatsku i energetsku politiku / Fotografija: euractiv.com

Prelazak na čistu energiju dobro napreduje u Europi te smo ostvarili impresivan napredak u jačanju naših instrumenata i politika. Europski parlament i vlade zemalja EU-a dogovorili su nove, ambiciozne ciljeve za 2030. u pogledu energetske učinkovitosti – najmanje 32,5 % – i obnovljivih izvora energije – najmanje 32 %. Od zemalja EU-a tražit će se da izrade vlastite nacionalne energetske i klimatske planove za razdoblje od 2021. do 2030. – ne zasebno, već uz koordinaciju tih planova kako bismo svi zajedno na najučinkovitiji način ostvarili naše zajedničke ambicije. To je istinska europska dodana vrijednost i zakonodavni pravilnik primjeren za 21. stoljeće.

Tehnološki razvoj imat će ključnu ulogu u ispunjavanju tih obveza, a za uspjeh u tom pogledu potrebna su golema ulaganja. Zato sve veću prednost dajemo upotrebi financijskih sredstava EU-a kao temelja za privatno financiranje. Izvrstan je primjer toga Plan ulaganja za Europu, koji omogućava učinkovitiji povrat javnih ulaganja. Zahvaljujući tome, među ostalim, sve je više projekata u području obnovljivih izvora energije. Za istraživanja o tehnologijama za čistu energiju i dalje se velikodušno dodjeljuju financijska sredstva EU-a. Predložili smo ambiciozan okvirni program za istraživanja i inovacije, Obzor Europa, u kojem područja klime, energetike i mobilnosti čine klaster vrijedan 15 milijardi eura s nekoliko područja djelovanja u energetskom sektoru za potporu predvodnicima u prelasku. Za klimatska pitanja, uključujući potporu prelasku na čistu energiju, dodjeljivat će se dosad najviše sredstava iz proračuna EU-a zahvaljujući našem prijedlogu da se ciljna vrijednost potrošnje poveća na 25 %.

Međutim, tehnološka pitanja mogu se u potpunosti riješiti samo suradnjom. Moj pristup za ostvarenje rezultata u istraživanju i inovacijama u području čiste energije sličan je onome za općeniti prelazak na čistu energiju: usklađenim pristupom možemo bolje poticati inovacije i brže širiti najbolje prakse nego bi to bio slučaj kad bi države članice djelovale samostalno.

Uključivanjem zemalja, industrije i istraživačkih instituta u okviru plana za strateške energetske tehnologije (SET) objedinjuju se javna i privatna ulaganja kako bi se vizija čiste energije ostvarila u praksi. Integrirani plan SET odražava novi europski program za istraživanja i inovacije povezane s energijom. Taj program obuhvaća cijeli energetski sustav: osiguravanje da Europa zauzme vodeći položaj u sljedećoj generaciji tehnologija za energiju s niskim emisijama ugljika, otvaranje radnih mjesta te ostvarivanje gospodarskog rasta i koristi za svakoga.

Sada se nalazimo na važnom raskrižju. Jedna od glavnih faza plana SET privedena je kraju: nedavno smo prihvatili njegove provedbene planove. U tim se planovima predlažu konkretne mjere za svako područje tehnologije, uz potporu javnih i privatnih ulaganja. Ukupno postoji 14 područja djelovanja, a u svakom ima mnoštvo obećavajućih projekata. Spremnost na sudjelovanje u tim „planovima djelovanja” zapanjujuća je: dosad je dodijeljeno 20 milijardi EUR u okviru preuzetih obveza zemalja koje sudjeluju u planu SET ili industrijskog sektora uključenog u pojedini plan. Taj će se novac uložiti u određene suradničke aktivnosti, uz djelovanje u području istraživanja i inovacija koje će zemlje ili industrija samostalno provoditi.

Na primjer, cilj nedavno odobrenog provedbenog plana za energiju oceana u okviru plana SET jest postići ulaganja u vrijednosti od 1,2 milijarde EUR za razvoj komercijalno održive industrije valova i plime kojom bi se moglo zadovoljavati 10 % potražnje za električnom energijom u Europskoj uniji do 2050.

Drugim provedbenim planom osigurat će se konkurentnost Europe na globalnom tržištu baterija te će se pridonijeti našim planovima za e-mobilnost i skladištenje energije. Kad bismo postigli ciljeve za razvoj sljedeće generacije litij-ionskih baterija za e-mobilnost udvostručio bi se doseg vožnje električnih vozila, dok bi se troškovi zadržali na današnjim razinama. Razvojem propisanih materijala i konstrukcije ćelija pridonijelo bi se i mogućnostima proizvodnje u Europi.

Sada je više no ikad za borbu protiv klimatskih promjena potrebno zajedničko djelovanje. Pritom je upravo prelazak na čistu energiju područje u kojem je vrlo očito potrebno više suradnje, a ne manje. Naša je suradnja u okviru plana SET dobar primjer načina na koji EU najbolje funkcionira: u bliskoj suradnji među zemljama kako bismo poticanjem inovacija i tehnoloških promjena ubrzali prelazak na niskougljično, konkurentno i uspješno gospodarstvo.

 • Miguel Arias Cañete, povjerenik Europske komisije za klimatsku i energetsku politiku

 

 

Deset prioritetnih područja djelovanja u okviru plana SET:

 

 1. Vodeći položaj u području obnovljivih izvora energije
 2. Pametna otpornost i siguran energetski sustav
 3. Energetska učinkovitost u industriji
 4. Obnovljiva goriva i bioenergija
 5. Nuklearna sigurnost
 6. Pametna rješenja za potrošače
 7. Energetska učinkovitost zgradâ
 8. Baterije i e-mobilnost
 9. Hvatanje, korištenje i skladištenje ugljika
 10. U vrijeme sastavljanja ovog teksta još nije potvrđen provedbeni plan za 10. područje djelovanja, ali očekuje se da će biti do kraja ove godine.

VEZANE VIJESTI

EU tjedan održive energije – EUSEW 2019

EU tjedan održive energije (EU Sustainable Energy Week - EUSEW) najveća je europska inicijativa koja promovira sigurnu, čistu i učinkovitu energiju u organizaciji Europske komisije.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER