Inovacijama i tehnološkim promjenama do bržeg prelaska na niskougljično gospodarstvo

Europski strateški plan razvoja energetskih tehnologija / Strategic Energy Technology Plan

U borbi protiv klimatskih promjena prelazak na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika jedna je od najvećih prilika našeg doba. Kao povjereniku za klimatsku politiku i energetiku cilj mi je ubrzavanje prelaska na čistu energiju uvođenjem odgovarajućeg pravnog, političkog i financijskog okvira, koji uključuje suradnju u području tehnologija za čistu energiju putem inovativnog plana za strateške energetske tehnologije (SET).

Plan SET: ostvarivanje rezultata u području istraživanja i inovacija za čistu energiju

Miguel Arias Cañete, povjerenik Europske komisije za klimatsku i energetsku politiku / Fotografija: euractiv.com

Prelazak na čistu energiju dobro napreduje u Europi te smo ostvarili impresivan napredak u jačanju naših instrumenata i politika. Europski parlament i vlade zemalja EU-a dogovorili su nove, ambiciozne ciljeve za 2030. u pogledu energetske učinkovitosti – najmanje 32,5 % – i obnovljivih izvora energije – najmanje 32 %. Od zemalja EU-a tražit će se da izrade vlastite nacionalne energetske i klimatske planove za razdoblje od 2021. do 2030. – ne zasebno, već uz koordinaciju tih planova kako bismo svi zajedno na najučinkovitiji način ostvarili naše zajedničke ambicije. To je istinska europska dodana vrijednost i zakonodavni pravilnik primjeren za 21. stoljeće.

Tehnološki razvoj imat će ključnu ulogu u ispunjavanju tih obveza, a za uspjeh u tom pogledu potrebna su golema ulaganja. Zato sve veću prednost dajemo upotrebi financijskih sredstava EU-a kao temelja za privatno financiranje. Izvrstan je primjer toga Plan ulaganja za Europu, koji omogućava učinkovitiji povrat javnih ulaganja. Zahvaljujući tome, među ostalim, sve je više projekata u području obnovljivih izvora energije. Za istraživanja o tehnologijama za čistu energiju i dalje se velikodušno dodjeljuju financijska sredstva EU-a. Predložili smo ambiciozan okvirni program za istraživanja i inovacije, Obzor Europa, u kojem područja klime, energetike i mobilnosti čine klaster vrijedan 15 milijardi eura s nekoliko područja djelovanja u energetskom sektoru za potporu predvodnicima u prelasku. Za klimatska pitanja, uključujući potporu prelasku na čistu energiju, dodjeljivat će se dosad najviše sredstava iz proračuna EU-a zahvaljujući našem prijedlogu da se ciljna vrijednost potrošnje poveća na 25 %.

Međutim, tehnološka pitanja mogu se u potpunosti riješiti samo suradnjom. Moj pristup za ostvarenje rezultata u istraživanju i inovacijama u području čiste energije sličan je onome za općeniti prelazak na čistu energiju: usklađenim pristupom možemo bolje poticati inovacije i brže širiti najbolje prakse nego bi to bio slučaj kad bi države članice djelovale samostalno.

Uključivanjem zemalja, industrije i istraživačkih instituta u okviru plana za strateške energetske tehnologije (SET) objedinjuju se javna i privatna ulaganja kako bi se vizija čiste energije ostvarila u praksi. Integrirani plan SET odražava novi europski program za istraživanja i inovacije povezane s energijom. Taj program obuhvaća cijeli energetski sustav: osiguravanje da Europa zauzme vodeći položaj u sljedećoj generaciji tehnologija za energiju s niskim emisijama ugljika, otvaranje radnih mjesta te ostvarivanje gospodarskog rasta i koristi za svakoga.

Sada se nalazimo na važnom raskrižju. Jedna od glavnih faza plana SET privedena je kraju: nedavno smo prihvatili njegove provedbene planove. U tim se planovima predlažu konkretne mjere za svako područje tehnologije, uz potporu javnih i privatnih ulaganja. Ukupno postoji 14 područja djelovanja, a u svakom ima mnoštvo obećavajućih projekata. Spremnost na sudjelovanje u tim „planovima djelovanja” zapanjujuća je: dosad je dodijeljeno 20 milijardi EUR u okviru preuzetih obveza zemalja koje sudjeluju u planu SET ili industrijskog sektora uključenog u pojedini plan. Taj će se novac uložiti u određene suradničke aktivnosti, uz djelovanje u području istraživanja i inovacija koje će zemlje ili industrija samostalno provoditi.

Na primjer, cilj nedavno odobrenog provedbenog plana za energiju oceana u okviru plana SET jest postići ulaganja u vrijednosti od 1,2 milijarde EUR za razvoj komercijalno održive industrije valova i plime kojom bi se moglo zadovoljavati 10 % potražnje za električnom energijom u Europskoj uniji do 2050.

Drugim provedbenim planom osigurat će se konkurentnost Europe na globalnom tržištu baterija te će se pridonijeti našim planovima za e-mobilnost i skladištenje energije. Kad bismo postigli ciljeve za razvoj sljedeće generacije litij-ionskih baterija za e-mobilnost udvostručio bi se doseg vožnje električnih vozila, dok bi se troškovi zadržali na današnjim razinama. Razvojem propisanih materijala i konstrukcije ćelija pridonijelo bi se i mogućnostima proizvodnje u Europi.

Sada je više no ikad za borbu protiv klimatskih promjena potrebno zajedničko djelovanje. Pritom je upravo prelazak na čistu energiju područje u kojem je vrlo očito potrebno više suradnje, a ne manje. Naša je suradnja u okviru plana SET dobar primjer načina na koji EU najbolje funkcionira: u bliskoj suradnji među zemljama kako bismo poticanjem inovacija i tehnoloških promjena ubrzali prelazak na niskougljično, konkurentno i uspješno gospodarstvo.

 • Miguel Arias Cañete, povjerenik Europske komisije za klimatsku i energetsku politiku

 

 

Deset prioritetnih područja djelovanja u okviru plana SET:

 

 1. Vodeći položaj u području obnovljivih izvora energije
 2. Pametna otpornost i siguran energetski sustav
 3. Energetska učinkovitost u industriji
 4. Obnovljiva goriva i bioenergija
 5. Nuklearna sigurnost
 6. Pametna rješenja za potrošače
 7. Energetska učinkovitost zgradâ
 8. Baterije i e-mobilnost
 9. Hvatanje, korištenje i skladištenje ugljika
 10. U vrijeme sastavljanja ovog teksta još nije potvrđen provedbeni plan za 10. područje djelovanja, ali očekuje se da će biti do kraja ove godine.

VEZANE VIJESTI

Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

Energetska unija - Od vizije do stvarnosti

Iz četvrtog izvještaja o stanju energetske unije vidljivo je da je Europska komisija u potpunosti ostvarila svoju viziju Strategije energetske unije kojom se svim Europljankama i Europljanima jamči dostupna, cjenovno pristupačna, sigurna, konkurentna i održiva energija.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER