Copernicus (C3S): Najtoplija veljača u povijesti mjerenja

U veljači 2024. zabilježene su rekorno visoke temperature morske površine

Iza nas je dosad najtoplija veljača s prosječnom površinskom temperaturom zraka od 13,54 °C, što je 0,81 °C iznad mjesečnog prosjeka za razdoblje 1991.-2020. i 0,12 °C iznad temperature prethodno najtoplije veljače 2016. godine.

Copernicus služba za klimatske promjene (Copernicus Climate Change Service - C3S), koju provodi Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) u ime Europske komisije uz financiranje EU-a, raspolaže podacima o klimi od 1855. godine te redovito objavljuje mjesečne klimatske biltene s izvještajima o promjenama uočenim u globalnoj površinskoj temperaturi zraka, morskom ledenom pokrivaču i hidrološkim varijablama. Svi navedeni izvještaji temelje se na računalno generiranim analizama pomoću milijardi mjerenja sa satelita, brodova, zrakoplova i meteoroloških postaja diljem svijeta.

 

Nakon prošlogodišnjeg lipnja veljača 2024. bila je deveti najtopliji mjesec zaredom, a kako se navodi u najnovijem priopćenju Copernicus službe za klimatske promjene (C3S), bila je 1,77 °C toplija od procjene mjesečnog prosjeka za predindustrijsko razdoblje 1850.-1900.

Prosječna globalna temperatura u proteklih dvanaest mjeseci (ožujak 2023. – veljača 2024.) najviša je zabilježena, i to s +0,68 °C iznad prosjeka 1991.-2020. i +1,52 °C iznad predindustrijskog prosjeka 1850.-1900.

Dnevna globalna prosječna temperatura bila je iznimno visoka tijekom prve polovice mjeseca, dosežući +2 °C u odnosu na razdoblje 1850.-1900. četiri uzastopna dana (8.-11. veljače).

  • Dnevne globalne prosječne anomalije površinske temperature zraka (°C) u odnosu na procijenjene vrijednosti za 1850.-1900. iscrtane kao vremenske serije za svaku godinu od 1. siječnja 1940. do 3. ožujka 2024. Godina 2024. prikazana je debelom bijelom linijom, a 2023. debelom crvenom linijom. Ostale godine prikazane su tankim linijama i osjenčane prema desetljeću, od plave (1940-ih) do ciglastocrvene (2020-ih). Isprekidane vodoravne crte ističu referencu 1850.–1900. i 1.5°C i 2 °C iznad ove reference. Izvor podataka: ERA5 © Copernicus Climate Change Service (C3S) / ECMWF

Europske temperature su u veljači 2024. bile 3,30 °C više od prosjeka za veljaču od 1991. do 2020., a iznadprosječne temperature posebno su zabilježene u srednjoj i istočnoj Europi.

Izvan Europe iznadprosječne temperature zabilježene su u sjevernom Sibiru, središnjoj i sjeverozapadnoj Sjevernoj Americi, većem dijelu Južne Amerike, diljem Afrike i u zapadnoj Australiji.

El Niño je nastavio slabiti u ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, ali su temperature morskog zraka općenito ostale na neoubičajeno visokoj razini.

Prosječna globalna temperatura površine mora (eng. Sea Surface Temperature - SST) za veljaču 2024. iznad 60°S–60°N bila je 21,06 °C, odnosno najviša u bilo kojem mjesecu u skupu podataka ERA5, pa tako viša i od dosad rekordne temperature izmjerene u kolovozu 2023. (20,98 °C). Srednji dnevni SST dosegao je novi apsolutni maksimum od 21,09 °C krajem mjeseca.

  • Prosječna dnevna temperatura površine mora (°C) iznad ekstrapolarnog globalnog oceana (60°S–60°N) za 2015. (tamnoplavo), 2016. (svijetloplavo), 2020. (žuto), 2023. (crveno) i 2024. (crna linija). Sve ostale godine između 1979. i 2022. prikazane su sivim linijama. Izvor podataka: ERA5 © Copernicus Climate Change Service (C3S) / ECMWF

Druga najtoplija zima u Europi

Klimatološka zima 2023./2024. (prosinac 2023.-veljača 2024.) bila je također najtoplija na globalnoj razini s +0,78 °C iznad prosjeka razdoblja od 1991.-2020.

Prosječna europska zimska temperatura druga je najtoplija nakon zime 2019./2020., s +1,44 °C iznad prosjeka 1991.-2020.

„Veljača 2024. pridružuje se dugom nizu rekorda u posljednjih nekoliko mjeseci. Koliko god nam to izgledalo izvanredno, zapravo nije iznenađujuće jer kontinuirano zagrijavanje klimatskog sustava neizbježno dovodi do novih temperaturnih ekstrema. Klima reagira na stvarne koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi, a ako ih ne uspijemo stabilizirati neizbježno ćemo se suočiti s novim globalnim temperaturnim rekordima i njihovim posljedicama“ – poručio je Carlo Buontempo, ravnatelj Copernicus službe za klimatske promjene (C3S).

  • Percentili temperature površine mora za veljaču 2024. Kategorije boja odnose se na percentile distribucija temperature za referentno razdoblje 1991. – 2020. Ekstremne („Najhladnije” i „Najtoplije”) kategorije odnose se na razdoblje 1979.-2024. Vrijednosti su izračunate samo za oceane bez leda. Područja prekrivena morskim ledom i plutajućim ledenjacima u veljači 2024. prikazana su svijetlosivom bojom. Izvor podataka: ERA5 © Copernicus Climate Change Service (C3S) / ECMWF

Vlažnije od prosjeka u većem dijelu Europe

Veljača 2024. bila je vlažnija od prosjeka u velikom pojasu od Pirenejskog poluotoka do zapadne Rusije te u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, južnoj Skandinaviji i Alpama. Oborine su također bile iznad prosjeka u većem dijelu Italije. Vjetar i obilne oborine povezane s nekoliko oluja uzrokovale su veliku štetu i poremećaje.

Uvjeti sušniji od prosjeka zabilježeni su u većini mediteranskih zemalja, dijelovima Balkana, većem dijelu Turske, regijama Islanda i sjeverne Skandinavije, kao i velikim dijelovima zapadne Rusije.

Izvan Europe, u veljači je bilo vlažnije od prosjeka na zapadu i sjeveroistoku Sjeverne Amerike, u velikoj regiji od Euroazije do središnje Azije, u dijelovima Kine i Japana, u jugoistočnom Brazilu, dijelovima južne Afrike i sjeverne Australije. Ti su uvjeti često bili povezani s tranzitom ciklona nad nekoliko regija, uključujući zapadni i jugoistočni SAD, veliku regiju Euroazije, jugoistočnu Južnu Ameriku, jugoistočnu Afriku te sjevernu i istočnu Australiju.

Sušniji uvjeti vladali su u dijelovima Sjeverne Amerike, Roga Afrike, Arapskog poluotoka, južne središnje Azije, većeg dijela južne Afrike, Južne Amerike i Australije, često povezani s požarima na otvorenim prostorima.

Opseg leda na Arktiku neznatno ispod prosjeka, ali znatno manji u odnosu na 1980-e i 1990-e

Opseg arktičkog morskog leda bio je dva posto ispod prosjeka pa nije bio tako nizak kao posljednjih godina, posebno u usporedbi s minimalnim opsegom zabilježenim u veljači 2018. (šest posto ispod prosjeka). Međutim, opseg morskog leda u veljači 2024. bio je znatno ispod vrijednosti zabilježenih tijekom 1980-ih i 1990-ih.

Koncentracije morskog leda bile su znatno ispod prosjeka u sjevernom Barentsovom moru, ali su ostale iznad prosjeka u obližnjem Grenlandskom moru, što je postojano obilježje od listopada.

Antarktički morski led dosegao je svoj godišnji minimalni mjesečni opseg, treći najniži u evidenciji satelitskih podataka s 28 posto ispod prosjeka ili blizu rekordnom minimumu iz veljače 2023. (-33 %).

Oko Antarktike preostalo je malo morskog leda, uglavnom u Weddellovom moru, s ispodprosječnim koncentracijama morskog leda najizraženijima u sjevernom Weddellovom moru i u sektoru Ross-Amundsenovog mora.

Copernicus služba za klimatske promjene / Ekovjesnik

 

Copernicus je sastavnica svemirskog programa Europske unije, financiranog od strane EU, i njezin je vodeći program za promatranje Zemlje, koji djeluje kroz šest tematskih usluga: atmosfera, klimatske promjene, hitne situacije, kopno, more i sigurnost. Isporučuje besplatno dostupne operativne podatke i usluge pružajući korisnicima pouzdane i ažurne informacije vezane uz naš planet i njegov okoliš. Program koordinira i upravlja Europska komisija, a provodi se u partnerstvu s državama članicama, Europskom svemirskom agencijom (ESA), Europskom organizacijom za korištenje meteoroloških satelita (EUMETSAT), Europskim centrom za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), Agencije EU i Mercator Ocean, među ostalima.

 

Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) upravlja dvjema uslugama iz EU-ova programa za promatranje Zemlje Copernicus: Copernicus službom za nadzor atmosfere (CAMS) i Copernicus službom za klimatske promjene (C3S). Također pridonosi Copernicus službi za upravljanje hitnim slučajevima (CEMS), koju provodi Zajedničko istraživačko vijeće EU (JRC). ECMWF je neovisna međuvladina organizacija koju podržava 35 država. To je i istraživački institut i operativna služba koja radi 24 sata dnevno, proizvodi i distribuira numerička vremenska predviđanja svojim državama članicama. Ovi su podaci u potpunosti dostupni nacionalnim meteorološkim službama u državama članicama. Postrojenje superračunala (i pridružena arhiva podataka) u ECMWF-u jedno je od najvećih te vrste u Europi i države članice mogu koristiti 25 % njegovog kapaciteta za vlastite potrebe.

 

VEZANE VIJESTI

Copernicus: Najtopliji siječanj u povijesti mjerenja

Siječanj 2024. bio je najtopliji zabilježeni siječanj na globalnoj razini, s prosječnom površinskom temperaturom zraka od 13,14 °C, što je 0,70 °C iznad siječanjskog prosjeka za razdoblje 1991.-2020. i 0,12 °C iznad temperature prethodnog najtoplijeg siječnja 2020. godine.

2023. je najtoplija godina u povijesti mjerenja, s globalnom temperaturom blizu granice od 1.5 °C

Copernicus služba za klimatske promjene (C3S) pratila je nekoliko ključnih klimatskih pokazatelja tijekom cijele 2023. godine, izvještavajući o vremenskim uvjetima i globalnim temperaturama koje su nakratko nadmašile predindustrijske razine za više od 2 °C. Dosad nezabilježene visoke globalne temperature od lipnja nadalje dovele su do toga da je 2023. najtoplija godina u povijesti mjerenja, uvelike prestigavši 2016., prethodnu najtopliju godinu.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER