Ušteda 5 milijuna eura godišnje!

Zagreb kreće u projekt ekološke obnove javne rasvjete

Kreditom EIB-a osigurava se 2 milijuna eura za projekte kojima će se zamijeniti najmanje 30 posto javne rasvjete u skladu s propisima o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Skupština Grada Zagreba odobrila je na ovotjednoj sjednici sklapanje ugovora za projekt RePUbLEEC, dnosno za financiranje pripremnih aktivnosti za pokretanje rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete u okviru financijskog instrumenta ELENA za koju glavninu sredstava daje Europska investicijska banka.

U ovom projektu energetske učinkovitosti obnove javne rasvjete Zagreba EIB će odobriti bespovratna sredstva u sklopu programa Obzor 2020. Glavni cilj i rezultat financiranja usluga je razvoja projekta i energetski učinkovita  obnova  javne  rasvjete  u  Zagrebu (RePubLEEc) čiji su ukupni troškovi procijenjeni na 2.000.000 eura. Riječ je o  pripremi i pokretanju rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete u Gradu Zagrebu sa svrhom postizanja ušteda u operativnom trošku (električna energija i održavanje) te povećanju sigurnosti i standarda za građane Grada Zagreba.

Kako na nacionalnoj razini u Hrvatskoj ne postoji institucija ili fond koji pokriva troškove tehničke pripreme, bez potpore tehničke pomoći ELENA Grad Zagreb bi kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave morao osigurati  sredstva  za  provedbu  projekta  u  cijelosti  iz  vlastitog  proračuna. 

Financijski instrument tehničke pomoći ELENA koristit će se za pripremu i provedbu modernizacije najmanje 70%  cjelokupnog  sustava  javne  rasvjete  u  Gradu  Zagrebu  pripremom  dokumentacije  za  javnu  rasvjetu  uključujući  i inovativnu financijsku strukturu za najneučinkovitije dijelove sustava rasvjete.

Ugovor  za  financiranje  Usluga  razvoja  projekta  Energetski  učinkovita  obnova  javne  rasvjete  u  Zagrebu (RePubLEEc) između Grada Zagreba i EIB sklapa se na određeno vrijeme,  od  1.1.2018.  godine  u  trajanju  od  36 mjeseci tijekom kojih će se projekt RePubLEEc provesti kroz brojne planirane aktivnosti.  

Za početak će se izraditi Akcijski plana za desetgodišnji  razvoj javne rasvjete temeljem obveza iz zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.  Predviđa se izrada glavnih projekata rekonstrukcije javne rasvjete u sklopu koje se planira zamijeniti minimalno 30 posto rasvjetnih tijela, odnosno sustava javne rasvjete.

Očekivane  koristi  od  navedenih  aktivnosti  su  uštede  u  potrošnji  električne  energije  otprilike  65%,  uštede  u troškovima  održavanja  sustava  javne  rasvjete  otprilike  75%,  te  ukupna  ušteda  operativnih  troškova  (električna energija i održavanje) od oko 5 milijuna eura na godišnjoj razini.

Prema strogo zadanim vremenskim okvirima Grad Zagreb treba organizirati i koordinirati sve aktivnosti oko izrade ovih projekata, a procjenjuje se da će ukupni troškovi iznositi 2,000.000 eura čemu će EIB doprinijeti maksimalno s 90% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno s 1,800.000 eura. Preostala sredstva osigurat će se iz proračuna Grada Zagreba, a gradonačelnik Milan Bandić ovlašten je za potpis ugovora koji bi trebao stupiti na snagu 1.1.2018. godine.

E.Šprljan

VEZANE VIJESTI

Ministarstvo: Javna rasvjeta Zagorja je program za tržište, a ne za EU fondove!

Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske već skoro pune četiri godine radi na projektu obnove javne rasvjete u 57 općina i gradova u Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji. Projektna dokumentacija je u međuvremenu pripremljena, a budući se radi o vrlo velikoj investiciji, procjenjuje se na oko 200 milijuna kuna, očekivalo se da će se najveći dio odnosno oko 90 posto financirati iz fondova EU.

Odvojeno prikupljanje otpada u Zagrebu tek 2020. godine

Iako zakonska obveza odvojenog prikupljanja otpada stupa na snagu 1. veljače ove godine, Grad Zagreb će to svojim građanima omogućiti tek za dvije godine. Zagreb će prema tvrdnjama gradonačelnika Milana Bandića ipak biti prvi koji će odvojeno sakupljati otpad, a ostatku Hrvatske će za prilagodbu Uredbi o gospodarenju otpadom trebati dvostruko više vremena.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER