„Divljim“ sidrenjem uništava se površina morskog dna

Projekt RESISTANCE – „Podizanje svijesti o važnosti pomorskog prostornog planiranja"

Na području Nacionalnog parka Kornati, zbog višegodišnjeg „divljeg“ sidrenja, livade posidonije su pod velikim pritiskom, i zato se u periodu od 2019. do 2022. godine provodio cijeli niz aktivnosti kojima su se obnavljale livade posidonije (Posidonia oceanica), strogo zaštićene vrste morske cvjetnice i endema Sredozemnog mora.

Glavne aktivnosti koje su se provodile u NP Kornati u sklopu projekta Interreg Italy - Croatia SASPAS bile su:

  • pilot presađivanje posidonije (Posidonia oceanica) kako bi se pokušale obnoviti oštećene livade te
  • uspostava ekološki prihvatljivog sustava za sidrenje kako bi se spriječilo daljnje oštećenje livada posidonije

  • Pilot presađivanje posidonije (Posidonia oceanica) u uvali Kravljačica u NP Kornati

 

  • Ekološko prihvatljiv sidreni sustav u NP Kornati

Nakon ostvarenih dobrih rezultata i aktivnosti u sklopu Interreg projekta SASPAS, Javna ustanova Nacionalni park Kornati priključila se Interreg projektu RESISTANCE čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti pomorskog prostornog planiranja i da zajedničkim snagama svakog pojedinca može se doprinijeti održivom razvoju, rješavanju problema zagađenja i kontaminacije i zaštite jedinstvene bioraznolikosti Jadranskog mora. Interreg RESISTANCE je projekt koji kapitalizira rezultate i primjere dobre prakse čak sedam Interreg projekata SOUNDSCAPE, ECOSS, ECOMAP, NET4MPLASTIC, DORY, ML-REPAIR i SASPAS.

Dana 20. srpnja 2022. godine održano je studijsko putovanje u Nacionalni park Kornati, gdje su partneri na projektu RESISTANCE posjetili uvale Kravljačica, Strižnja, Šipnate, Tomasovac – Suha punta i Anica gdje je JU NP Kornati uspješno postavila 52 ekološko prihvatljiva sidrena sustava.

 

  • JU NP Kornati uspješno je postavila 52 ekološko prihvatljiva sidrena sustava

Naime, postavljenim plutačama za privez plovila spriječit će se sidrenje „na divlje“, a samim time i ugrožavanje morskih cvjetnica na morskom dnu.

Posidonia oceanica je strogo zaštićena i endemska vrsta Sredozemnog mora, morska je cvjetnica čije livade čine jedno od najvažnijih staništa u moru. Zovemo ih „tvornicama“ kisika. Procijenjeno je da jedan metar kvadratni proizvodi 14 litara kisika dnevno, a osim toga je izvor hrane i staništa za mnoge vrste koje među njenim listovima traže sklonište, mrijeste se i razmnožavaju. Unatoč rasprostranjenosti, njene livade ugrožene su brojnim ljudskim djelovanjima, a najveća prijetnja upravo je slobodno sidrenje.

Uspješnim postavljanjem ekološko prihvatljivog sidrenog sustava započelo je ostvarivanje dugoročnog cilja JU Nacionalni park Kornati da se sidrišta uspostave u svih 19 njegovih uvala, kao i da se u potpunosti zabrani slobodno sidrenje na području cijelog nacionalnog parka. Upravo projekti kao što su SASPAS i  RESISTANCE, provedeni u okviru prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, znatno doprinose ostavrenju tog cilja.

  • Nacionalni park Kornati

Projekt RESISTANCE – „Podizanje svijesti o važnosti pomorskog prostornog planiranja“

Cilj projekta RESISTANCE je podijeliti stečena znanja i iskustva o moru, ali i obalnom riječnom okruženju kapitaliziranjem rezultata Interreg projekata ECOMAP, ECOSS, Net4mPLASTIC, SOUNDSCAPE, DORY, SASPAS i ML-REPAIR.

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG ITALY-CROATIA.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost NP Kornati.

 

VEZANE VIJESTI

Projektom SASPAS nastoje se zaštititi morsko dno i morske cvjetnice, a posebno posidonija

Udruga Sunce želi istaknuti značaj i svrhu ekološki prihvatljivog sidrenja te potaknuti nautičare na promišljanje o sidrenju i lokacijama sidrenja. Putem kampanje „Postani čuvar posidonije“ namjerava se stvoriti mreža društveno odgovornih tvrtki koji će kao 'ambasadori posidonije' pomoći u ostvarenju cilja te stvoriti mrežu nautičara koji svojim ponašanjem i djelovanjem izravno pomažu u zaštiti morskih cvjetnica.

Postanite čuvari posidonije

Kampanja „Postani čuvar posidonije“ provodi se od srpnja 2021. s ciljem osvještavanja javnosti, a posebice nautičara, o važnosti zaštite i očuvanja morskih cvjetnica, s posebnim naglaskom na posidoniju (Posidonia oceanica).

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER