Zaštita europskih potrošača: igračke i automobili su na vrhu liste otkrivenih opasnih proizvoda

Europska komisija danas objavljuje izvješće za 2017. o sustavu brzog uzbunjivanja za opasne proizvode

Izvješće pokazuje da su tijekom 2017. nacionalna tijela češće upotrebljavala sustav brzog uzbunjivanja te su razmijenila više od 2000 upozorenja o opasnim proizvodima. Igračke, primjerice nekoliko modela popularnih fidget spinnera, automobili i motocikli bili su na vrhu opasnih proizvoda koji su otkriveni i uklonjeni s tržišta.

„Europskim propisima o potrošačima jamči se da se u EU-u prodaju samo proizvodi koji su sigurni. U slučaju proizvoda koji nisu, tijela mogu brzo reagirati uz pomoć sustava brzog uzbunjivanja i ukloniti sve proizvode koji bi mogli uzrokovati ozljede. Zahvaljujući tom sustavu naša su djeca sigurna, a na našim je cestama manje nesreća sa smrtnim posljedicama. To je dobar primjer učinkovite provedbe pravila EU-a o zaštiti potrošača. Nažalost, u mnogim drugim područjima moramo poboljšati provedbu i osigurati da potrošači mogu ostvariti svoja prava. To je cilj naših predstojećih Novih pogodnosti za potrošače”, izjavila je Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova.

2201 upozorenje razmijenjeno u sustavu brzog uzbunjivanja potaknulo je gotovo 4000 daljnjih mjera kao što je povlačenje proizvoda s tržišta. To pokazuje da su sva nacionalna tijela pomno pratila upozorenja u sustavu i poduzela sve potrebne mjere kako bi tržište učinila sigurnim za potrošače. 

Kako se potrošači s pomoću ovog sustava mogu zaštititi od opasnih proizvoda koji se prodaju na internetu?

Potrošači sve češće kupuju proizvode na internetu izravno iz trećih zemalja. Sada treba osigurati da su ti proizvodi u skladu sa sigurnosnim normama EU-a.

Mnogi opasni proizvodi za koje su izdane obavijesti u sustavu brzog uzbunjivanja prodaju se i na internetskim platformama ili tržištima. Kako bi se riješio taj problem, Komisija potiče suradnju s međunarodnim partnerima i internetskim platformama kako bi se osiguralo da nesigurni proizvodi ne dođu u ruke potrošačima u EU-u. Komisija je 1. ožujka 2018. objavila preporuku sa skupom operativnih mjera koje internetske platforme i države članice trebaju poduzeti kako bi pojačale rad na suzbijanju nezakonitog sadržaja na internetu, uključujući opasne proizvode. 

Među ostalim, Komisija poziva platforme da preuzmu dobrovoljne obveze koje nadilaze njihove zakonske obveze u području sigurnosti proizvoda. 

Koji su proizvodi najrizičniji?

„Igračke” su 2017. bile kategorija proizvoda za koju su se najčešće izdavale obavijesti (29 %), a slijedila su ih „motorna vozila” (20 %) te „odjeća, tekstil i modni artikli” (12 %).

Kad je riječ o vrstama rizika, 2017. rizik o kojem se najčešće izdavalo obavijesti bile su ozljede (28 %), a slijedio ih je kemijski rizik (22 %).

Odakle dolaze?

Većina opasnih proizvoda za koje je izdana obavijest u sustavu potječe izvan EU-a. Kina je najčešće navođena kao zemlja podrijetla, ali broj upozorenja 2017. ostao je na 53 % (1155), kao i prethodne godine. Komisija nastavlja blisku suradnju s kineskim tijelima radi rasprava o posebnim slučajevima i provedbe mjera kao što je razmjena dobre prakse. Za opasne proizvode europskog podrijetla izdano je 413 obavijesti (26 %).

Sljedeći koraci

Sustav brzog uzbunjivanja važan je alat za nacionalna tijela za zaštitu potrošača pri provedbi propisa EU-a o pravima potrošača. Radi dodatnog poboljšanja provedbe Komisija će u travnju predstaviti „Nove pogodnosti za potrošače”, kojima će nastojati modernizirati postojeća pravila i poboljšati zaštitu potrošača.

Komisija će nastaviti modernizirati sustav brzog uzbunjivanja kako bi tijela i poduzeća mogla bolje zaštititi potrošače od opasnih proizvoda.

Sljedeći će korak modernizacije sustava biti omogućivanje korisnicima da svako upozorenje pročitaju na svim službenim jezicima EU-a.

Od 2003. sustavom brzog uzbunjivanja omogućuje se brzo širenje informacija između država članica i Europske komisije o opasnim neprehrambenim proizvodima koji su povučeni i/ili opozvani s tržišta u bilo kojem dijelu Europe. Tako se mogu poduzeti odgovarajuće daljnje mjere (zabrana/obustava prodaje, povlačenje, opoziv ili odluka carinskih tijela o zabrani uvoza) na cijelom području EU-a. 

 

Trenutačno je u sustav uključena trideset i jedna zemlja (države članice EU-a, Island, Lihtenštajn i Norveška). Sustav brzog uzbunjivanja funkcionira zahvaljujući svakodnevnoj, neprekinutoj i bliskoj suradnji država članica. 

Sustav brzog uzbunjivanja ima namjensku javnu internetsku stranicu (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system) s tjedno ažuriranim upozorenjima koja su dostavila nacionalna tijela uključena u sustav. Svakog se tjedna registrira približno 50 upozorenja, koja se zatim objavljuju na internetu. Svatko može pregledavati obavijesti u sustavu. Potrošači i poduzeća sada se mogu predbilježiti na upozorenja u skladu sa svojim potrebama i željama te dijeliti upozorenja putem društvenih medija. 

Na internetskoj stranici sustava brzog uzbunjivanja dostupan je i poseban alat kojim poduzeća mogu brzo i učinkovito obavijestiti nacionalna tijela o potencijalno nesigurnom proizvodu koji su stavila na tržište. 

Europska komisija / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Na području Općine Hlebine otvoren novi rukavac rijeke Drave

Kod naselja Gabajeva Greda otvoren je novoformirani rukavac rijeke Drave, a predstavljeni su i ostali radovi na području Koprivničko-križevačke županije koji se izvode u sklopu projekta „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“.

Revizija smjernica o upravljaju područjima ekološke mreže Natura 2000

U sklopu Akcijskog plana za prirodu, ljude i gospodarstvo, Europska komisija objavila je revidirane smjernice za tijela javne vlasti država članica EU, zainteresirane strane i građane EU o očuvanju i upravljanju zaštićenim područjima ekološke mreže Natura 2000.

Francuska udruga za zaštitu potrošača pokrenula aplikaciju za praćenje sastava kozmetičkih proizvoda

Fenoksietanol, etilheksil metoksicinamat, ... toliko teških i mnogima nepoznatih naziva zbog kojih se s pravom pitamo što to sve sadrže kozmetički proizvodi koje svakodnevno koristimo, a bez potpune informacije koliko su opasni za naše zdravlje. Suočena s tim nedostatkom informacija, francuska udruga za zaštitu potrošača UFC-Que Choisir jučer je pokrenula besplatnu mobilnu aplikaciju QuelCosmetic.

Motorna vozila i igračke na vrhu popisa opasnih neprehrambenih proizvoda

Europska komisija objavila je godišnje izvješće o EU-ovu sustavu Safety Gate za brzo obavješćivanje o opasnim neprehrambenim proizvodima. Izvješćem su obuhvaćena upozorenja prijavljena tijekom 2021. i mjere koje su poduzela nacionalna tijela. Prema godišnjem izvješću, automobili su prvi put na vrhu popisa prijavljenih proizvoda, a nakon njih slijede igračke.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER