Nova usluga Informacijskog servisa Grada Rijeke

Obveznik na dan podnošenja zahtjeva na knjigovodstvenoj kartici Grada Rijeke ne smije imati evidentiran dug veći od 200,00 kuna koji se odnosi na javna davanja Grada Rijeke dospjela do dana 20. ožujka 2020. godine

Kako bi se građanima Rijeke ubrzao i pojednostavio postupak podnošenje zahtjeva za odgodu i/ili oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, Grad Rijeka je razvio novu uslugu na Informacijskom servisu Grada Rijeke (ISGR), kao jednu od mjera pomoći gospodarstvenicima pogođenima pandemijom koronavirusa.

Informacijski servis Grada Rijeke razvijen je u sklopu e-Uprave, a  namijenjen je za personalizirane e-usluge građanima koji tako mogu iz svog doma, bez čekanja na šalterima, obaviti brojne usluge koje im nudi Grad Rijeka. Od ukupno 245 usluga koje su opisane na Portalu e-Usluga i imaju priložen obrazac, 53 usluge su personalizirane i dostupne putem ISGR-a tj. mogu se ispuniti on-line i integrirane su u uredsko poslovanje.

Besplatnom i jednostavnom prijavom na ISGR građani korisnici imaju mogućnost on-line pristupa računima objedinjene naplate troškova stanovanja (voda, odvoz smeća, komunalna naknada, očitanje plinomjera itd.), uvid u stanje kredita za kupnju stana te uvid u dokumente i porezna rješenja koja tvrtkama izdaje gradska uprava. Također, pri korištenju aplikacije osigurana je najviša razina privatnosti podataka.

Svaka usluga predstavljena je opisom, uputom na koji način se podnosi zahtjev za njenim korištenjem i kontakt podacima nadležnog odjela, odnosno onih osoba koje su zadužene za njeno pružanje. U pravilu je uz opis priložen i odgovarajući obrazac koji postoji za većinu usluga.

Najnovija usluga, namijenjena poduzetnicima, je automatizacija zahtjeva za odgodu plaćanja i/ili oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, i dostupna je na sljedećoj poveznici.

Obrazac i kompletna e-Usluga razvijeni su u roku od četiri dana od prvog prijedloga do publiciranja na portalu, a vrijeme potrebno za popunjavanje obrasca iznosi 5-10 minuta kada podnositelj ima pripremljene sve priloge.

Ova e-Usluga je u potpunosti integrirana s uredskim poslovanjem Grada Rijeke, što znači da kada se podnese zahtjev putem informacijskog servisa, on direktno dolazi na e-mail zaduženoj osobi u komunalnom sustavu te istovremeno dobije klasu i urudžbeni broj te je na taj način dostupan s jedne strane djelatniku komunalnog sustava za daljnje postupanje, te s druge strane, podnositelju prijave za praćenje rada na predmetu putem aplikacije e-Uredi.

Nakon provedenog postupka podnositelj će elektroničkim putem dobiti obavijest. Od 16. travnja 2020. godine, kada je započelo podnošenje zahtjeva za odgodu plaćanja i/ili oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, do danas, 24. travnja, putem ove usluge pristiglo je 130 zahtjeva građana.

Ukupan broj do sada registriranih korisnika na ISGR je 5907, od toga 4314 građana i 1593 poslovna subjekta. Ukupan broj svih pristiglih obrazaca kroz ISGR je 7400, od toga su građani poslali 1539 obrazaca, a poslovni subjekti 5861 obrazac.

Usluge koji su do sada najviše korišteni su: Prijava poreza na potrošnju, Prijava za subvencije za poduzetnike i Zahtjevi za korištenje usluga dječjih vrtića.

Registracija na ISGR je besplatna i jednostavna. Korisnik upisuje svoje osobne podatke te sam odabire svoje korisničko ime i lozinku za prijavu u sustav.

U tijeku je integracija ISGR sustava sa sustavom e-Građani kako bi sve usluge bile dostupne i putem tog sustava. Sljedeći korak je stavljanje u funkciju e-Pristojbe kojom će u digitalnom obliku građanima biti dostupne i one usluge koje sada zahtijevaju biljege.

Razvoj e-Uprave je u strateškim ciljevima Grada Rijeke jer se želi poboljšati kvaliteta života građana, s aspekta zdravlja, stanovanja, obrazovanja, kulture i sporta. Projekt e-Uprava bez papira i šaltera za cilj ima povećati broj korisnika e-Usluga kako bi se smanjili dolasci na šaltere gradske uprave na način da se što više usluga digitalizira i bude dostupno putem portala, aplikacija i servisa.

E-Upravom u Gradu Rijeci upravlja Zavod za informatičku djelatnost, putem Službe za e-Upravu, koja razvija i provodi projekte vezane uz e-Usluge, otvorene podatke, e-Uključivost i edukaciju građana. Povezivanje e-Usluga s integralnim informacijskim sustavom Grada Rijeke je u nadležnosti Direkcije za informatičke sustave.

Grad Rijeka / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

EU Regions Week 2019 traži partnere – prijavite se!

17. europski tjedan regija i gradova održat će se u Bruxellesu od 7. do 10. listopada 2019. godine u organizaciji Europskog odbora regija i Glavne uprave Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku. Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani da postanu partneri u organizaciji i kreaciji sadržaja.

Supetar je prvi hrvatski otočni grad s implementiranim Smart City uslugama

Pokretanjem koncepta e-Usluge Grada Supetra koje građanima omogućavaju nikad jednostavnije primanje i slanje obrazaca i zahtjeva prema Gradskoj upravi, Supetar je postao prvi grad na hrvatskim otocima koji je implementirao navedene usluge, a koje su temeljni dio koncepta Smart City Supetar.

Grad Pregrada prestaje koristiti plastiku za jednokratnu upotrebu

S ciljem poticanja zaštite okoliša i sprječavanja nastanka otpada, nekoliko jedinica lokalne samouprave odlučilo je iz upotrebe izbaciti plastične boce i druge jednokratne plastične predmete. Takvu su odluku već donijeli u Medulinu, Rovinju, Vrgorcu, Puli i Umagu, a sada je na red došla i Pregrada. S obzirom da je u Republici Hrvatskoj ustrojeno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pred nama je još poprilično dug put...

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER