Grad Virovitica priprema projekt kojim će riješiti problem odlaganja otpada

Izgradnja sortirnice na gradskom odlagalištu

U Gradskoj upravi održan je sastanak gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina s predstavnicima Virovitičko-podravske županije, tvrtke Flora VTC te Razvojne agencije VTA na temu prijave izgradnje sortirnice na gradskom odlagalištu na natječaj koji je najavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

U Gradskoj upravi održan je u petak sastanak gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina s predstavnicima Virovitičko-podravske županije, tvrtke Flora VTC te Razvojne agencije VTA na temu prijave izgradnje sortirnice na gradskom odlagalištu na natječaj koji je najavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Projekt je prostorno-planski riješen, a sljedeći korak je idejno rješenje te ishođenje lokacijske dozvole. Dogovoreno je kako će dokumentacija biti riješena do sredine prosinca.

 

Izgradnjom sortirnice na gradskom odlagalištu, osim rješavanja problema odlaganja otpada planira se riješiti i prometni pristup, kao i kompletno uređenje prostora iza odlagališta, do zapadne obilaznice.

 

„Kao što smo i obećali građanima na sastanku Vijeća mjesnog odbora Josipa Jurja Strossmayera, krećemo s konkretnim aktivnostima kako bismo riješili problem odlagališta otpada. Prvi korak je rješavanje dokumentacije za prvu sortirnicu, čiji bi kapacitet bio do 3 tone po satu, što je zadovoljavajuće s obzirom na sadašnju količinu otpada koja dolazi na gradsko odlagalište“, rekao je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

 

Na sastanku je također dogovoreno da se paralelno s rješavanjem dokumentacije za sortirnicu pokrene i rješavanje otpada u drugim fazama. Druga faza bi trebala biti kompostana i energana, odnosno energetski blok, za što se kreće u pregovore s izrađivačima studije. Do polovice sljedeće godine planira se riješiti sva potrebna dokumentacija kako bi se moglo pristupiti nominaciji projekta, a potom i izgradnji potrebnih kapaciteta.

 

„Nama je interes da u sljedeće dvije do tri godine riješimo klasično odlaganje otpada, da se sav otpad koji dolazi na naše odlagalište do kraja sortira, odnosno da se odvajaju otpadne sirovine, a ostatak da se pretvori u kompost ili električnu energiju kako bismo i tako utjecali na smanjenje cijene odvoza otpada“, zaključio je gradonačelnik Ivica Kirin.

 

Cilj virovitičke gradske uprave je putem navedenih aktivnosti i u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom povući sredstva iz EU fondova kako bi građani Virovitice imali što manju cijenu odvoza otpada.

 

  • Grad Virovitica / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Virovitica: Mali park je novo mjesto za odmor i rekreaciju

Radovi na revitalizaciji parka, vrijedni oko 600.000,00 kuna, odvijali su se u sklopu projekta „Razvoj pčelarstva kroz prekogranične turističke rute“ odobrenog u sklopu Interreg V-A programa suradnje s Mađarskom. U parku je posađeno 26 novih stabala te 13 vrsta cvijeća, a postavljena je i gigantska košnica koja je po samom postavljanju postala prava atrakcija.

U Virovitici će se graditi Centar za reciklažu komunalnog otpada i Reciklažno dvorište

Navedenim programom predviđena su sredstva u visini od 4.917.000,00 kuna te će se dijelom utrošiti za nastavak radova na sanaciji gradskog odlagališta otpada Virovitica, čiji se radovi financiraju sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Virovitice u omjeru 60 : 40 posto, kao i na izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centra za reciklažu komunalnog otpada.

Napreduju radovi na obnovi dvoraca u Virovitičko-podravskoj županiji

U Virovitičko-podravskoj županiji trenutno se sredstvima EU obnavljaju Dvorac Pejačević u Virovitici i Dvorac Janković u Suhopolju. Njihova obnova svakako će doprinijeti razvoju kontinentalnog turizma te stvaranju boljih socio-ekonomskih uvjeta na lokalnoj i regionalnoj razini.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER